Księgowość (KPIR)

Księgowość (KPIR)

Biuro Rachunkowe - Marzena Czaplicka

W ramach prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu:

  • dokonujemy zapisów w KP i R lub ewidencji ryczałtu
  • prowadzimy ewidencje wyposażenia
  • sporządzamy plan amortyzacji środków trwałych oraz prowadzimy ewidencje środków trwałych a także wartości niematerialnych i prawnych
  • ustalamy wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
  • prowadzimy ewidencje VAT
  • sporządzamy miesięczne i roczne deklaracje podatkowe
  • przygotowujemy dowody wpłat lub przelewy na poszczególne podatki
Oferujemy możliwość dojazdu do klienta po odbiór dokumentów oraz elektroniczną obsługę.